Lăcaşurile cele de dincolo

Cuvinte duhovnicești

Lăcaşurile cele de dincolo

    • Lăcaşurile cele de dincolo
      Lăcaşurile cele de dincolo

      Lăcaşurile cele de dincolo

„Vor veni de la răsărituri şi de la apusuri şi se vor aşeza în sânurile lui Avraam, în Împărăţia cerurilor, iar fiii Împărătiei vor fi aruncaţi întru întunericul cel mai din afară, unde este plânsul şi scrâşnirea dinţilor” (Matei 8, 1).

Mântuitorul numeşte multe lăcaşuri (Ioan 14, 2) ale Tatălui, măsurile deosebite de înţelegere ale minţii celor ce se sălăşuiesc în lumea de dincolo, vreau să spun, adică, despărţirile şi deosebirile întru care se vor desfăta ei cu mintea. Că nu cu deosebirea locurilor a zis „multe lăcaşuri", ci cu treptele darurilor. Că precum fiecare se desfătează de razele soarelui acestuia simţit, după curăţia puterii celei văzătoare a ochiului şi, precum într-o casă un felinar străluceşte o singură lumină, neîmpărţindu-se în multe străluciri, aşa şi în veacul cel ce va să fie, toţi drepţii se vor sălăşui într-o singură bucurie cu nedespărţire. Şi fiecare, după măsura sa, este luminat de un singur soare gândit, şi după vrednicie, gustă bucurie şi veselie ca dintr-un singur aer un singur loc, un singur scaun, o singură privire şi o singură formă. Și nu vede cineva măsurile celui ce îl întrece, nici ale celui mai jos decât dânsul, ca nu, văzând darul cel covârşitor al prietenului, sau lipsa sa, să se facă lui acestea pricină de întristare şi de mâhnire. Să nu dea Dumnezeu să fie una ca aceasta acolo unde nu este întristare, nici suspin, ci fiecare se veseleşte înlăuntru, după darul cel dat lui, după măsura sa.

Aşa este rânduiala Împărăţiei, aşa este şi rânduiala gheenei şi nu este altă rânduiala, care să mijlocească între ele, fără numai felurimea deosebirii răsplătirilor. Şi dacă aceasta este adevărat, precum şi este adevărat, apoi ce lucru mai nebunesc este şi mai fără de minte decât cei ce zic: „Destul îmi este să scap de gheenă, că, de a intra în Împărăţie, nu duc grijă! Că a scăpa de gheenă, aceasta este însăşi intrarea în Împărăţie. Precum şi, a cădea din Împărăţie, este a intra în gheena". Că nu ne-a învăţat pe noi Scriptura că sunt trei locuri! Ce, dar, ne-a învăţat? Iată: „Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, va pune oile, adică de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga! Că n-a zis trei rânduieli, ci una de-a dreapta şi una de-a stânga. Şi a despărţit hotarele lor, după sălaşurile lor, zicând: „Că păcătoşii se vor duce în osânda veşnică, iar drepţii în viaţa veşnică vor străluci ca soarele". Și iarăşi: „Vor veni de la răsărituri şi de la apusuri şi se vor aşeza în sânurile lui Avraam, în Împărăţia cerurilor, iar fiii Împărătiei vor fi aruncaţi întru întunericul cel mai din afară, unde este plânsul şi scrâşnirea dinţilor" (Matei 8,1). Dumnezeului nostru slavă!

(Proloagele, volumul 1, Editura Bunavestire, pp. 265-266)