Mucenicul lui Hristos, Sfântul Nestor

«Dumnezeul lui Dumitru, ajută-mi!» Cu această invocare a reuşit izbânda totală împotri­va neînvinsului Lie şi a idolatriei! Şi prin urma­re mărturiseşte pe de o parte credinţa în Iisus Hristos, iar pe de altă parte primeşte sfârşit mu­cenicesc din partea păgânilor «tăindu-i-se gru­mazul», devenind astfel «împreună-vorbitor şi de aceeaşi măsură cu îngerii».

Bravul mucenic, Sfântul Nestor, a fost iubit fiu al Domnului nostru Iisus Hristos şi iubit fra­te duhovnicesc al Sfântului Dumitru. Datorită rugăciunilor şi binecuvântării Marelui Mucenic Dumitru, l-a învins în arena Tesalonicului pe uriaşul Lie.

«Dumnezeul lui Dumitru, ajută-mi!» Cu această invocare a reuşit izbânda totală împotri­va neînvinsului Lie şi a idolatriei! Şi prin urma­re mărturiseşte pe de o parte credinţa în Iisus Hristos, iar pe de altă parte primeşte sfârşit mu­cenicesc din partea păgânilor «tăindu-i-se gru­mazul», devenind astfel «împreună-vorbitor şi de aceeaşi măsură cu îngerii», aşa cum îl descrie vrednicul de pomenire părinte Gherasimos Mi­kraghiannanitis, imnograful Marii Biserici a lui Hristos (a Constantinopolului).

Locul natal al Sfântului Nestor este Tesalonicul, de vreme ce se spune că a fost condus la mucenicie la aproximativ douăzeci de ani. Foti­os Kontoglou, referindu-se la înfăţişarea Sfân­tului Nestor, îl descrie ca fiind «un tânăr căruia abia îi iese mustaţa şi barba», iar Theodoros Me­tohitis îl vede pe acesta ca fiind asemeni unui «excelent infanterist al lui Hristos».

În ceea ce priveşte locul muceniciei sfântului, stă ca mărturie zona de dinafara Porţii Apu­sene (de Aur) a oraşului. Se pare că acolo a avut loc execuţia Sfântului Nestor, care a fost ucis cu sabia.

Se păstrează informaţia conform căreia exis­ta o biserică ridicată în cinstea Sfântului Nestor, în partea de miazăzi a oraşului, între biserica Sfântul Dumitru şi «vechea piaţă». Probabil în locul unde se găseşte astăzi parcul public, mai jos de strada Sfântul Dumitru, adică vis-a-vis de cur­tea dinspre apus a bisericii Marelui Mucenic.

Biserica prăznuieşte pomenirea Sfântului Nestor pe 27 octombrie, în ziua următoare celebrării Ocrotitorului. Întotdeauna, în biserica Sfântului Dumitru, izvorâtorul de mir, în această zi se săvârşeşte Sfânta Liturghie arhierească. Mai precis pe 27 octombrie se prăznuieşte odovania sărbătorii Sfântului Dumitru, precum şi soborul celor împreună cu acesta mucenici Nestor şi Lup.

Tesalonicul astăzi, în bisericuţa Sfântul Mucenic Nestor, care se situează lângă stadionul «Kaftantzoglio», îl cinsteşte şi acolo pe sfântul la care se face referire. Dar şi la biserica Ocro­titorului, mai precis în pronaos, acolo unde se află icoanele argintate ale celor trei mucenici Dumitru, Nestor şi Lup, împodobite cu multiple
candele artistic mesteşugite. Toate acestea stau ca mărturie nemincinoasă a evlaviei clerului şi poporului din Tesalonic faţă de aceşti mucenici şi casnici ai lui Dumnezeu cel Sfânt.

(Sfinţii noştri, Sfânta Mitropolie a Tesalonicului. Biserica Sfântul Dumitru – Ocrotitorul, Ediţie îngrijită de Pr. Asterios Karabatakis, Tesalonic)

Ultimele din categorie