Biblioteca Mănăstirii Hilandar

Biblioteca mănăstirii cuprinde 507 hrisoave (bizantine, sârbești, rusești, moldo-valahe, turcești).

Biblioteca Mănăstirii Hilandar cuprinde 507 hrisoave (bizantine, sârbești, rusești, moldo-valahe, turcești); 1041 de manuscrise, însumând 312000 de pagini; 80 de cărți tipărite între secolele XV-XVII și 40000 de volume tipărite din secolul al XVII-lea și până astăzi.

Dintre manuscrise, amintim Evanghelia scrisă pe pergament, de mare valoare, 6 manuscrise pe pergament, din secolele XII-XVII şi 68 de manuscrise din secolele XVII-XVIII, ce cuprind probleme bisericești.

De la același autor

Ultimele din categorie