Odoarele Mănăstirii Hilandar

Locuri de pelerinaj

Odoarele Mănăstirii Hilandar

    • Odoarele Mănăstirii Hilandar
      Odoarele Mănăstirii Hilandar

      Odoarele Mănăstirii Hilandar

În iconofilachion se află peste 1000 de icoane bizantine şi sârbești din secolele XIII-XVIII. Cea mai renumită icoană păstrată cu mare evlavie în biserica mare a mănăstirii este icoana Maicii Domnului „Trihirussa”.

Printre odoarele aflate la Hilandar, există două cruci care au încastrate fragmente din Crucea Mântuitorului, un dar al împăratului Ioan al III-lea Vatatzes, şi o altă cruce împodobită cu pietre preţioase. Cea dintâi este o cruce din argint aurit, încrustată cu pietre preţioase; cealaltă este o străveche cruce bizantină, cu nestemate de mare preţ înlăuntrul cărora se pot vedea icoana Domnului Hristos şi a Maicii Sale. De asemenea, din instrumentele folosite în timpul Pătimirilor Domnului, Hilandar posedă o frântură din coroana de spini, din trestie şi din veşmântul de înmormântare.

În Mănăstirea Hilandar se păstrează o parte din Cinstitul Cap al Prorocului Isaia, o parte din Capul Sfântului Mare Mucenic Artemie, mâna dreaptă a Sfântului Nichifor, Patriarhul Constantinopolului, părţi din moaştele Sfinţilor Simeon Stâlpnicul, Lazăr din Muntele Galisiului, Pantelimon, Teodor Stratilat, Varvara şi Ecaterina.

În iconofilachion se află peste 1000 de icoane bizantine şi sârbești din secolele XIII-XVIII. Cea mai renumită icoană păstrată cu mare evlavie în biserica mare a mănăstirii este icoana Maicii Domnului „Trihirussa”. De o nepreţuită valoare sunt și două icoane, cea a Maicii Domnului Papadiki şi cea a Imnului Acatist. La fel de valoroase sunt icoanele Pantocratorului şi a Maicii Domnului „Milostiva” (secolul al XIII-lea), precum și icoanele pictate pe ambele părți ‒ una cu Maica Domnului „Avramiotissa” şi Sfântul Proroc Ilie (secolul al XIV-lea) şi cealaltă cu Maica Domnului şi Sfântul Sava (secolul al XIV-lea).

Realizat de