Mărturia generalului austriac Paar despre icoana Maicii Domnului de la Socola

Minuni - Vindecări - Vedenii

Mărturia generalului austriac Paar despre icoana Maicii Domnului de la Socola

    • rugăciune în fața icoane Maicii Domnului din Catedrala Mitropolitană din Iași
      Mărturia generalului austriac Paar despre icoana Maicii Domnului de la Socola / Foto: Oana Nechifor

      Mărturia generalului austriac Paar despre icoana Maicii Domnului de la Socola / Foto: Oana Nechifor

În timpul Războiului Crimeei (1854-1856), comandantul armatei austriece, Generalul Paar, a auzit că icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Socola lăcrimează și a trimis un colonel român pentru a investiga. Având confirmarea colonelului, generalul a purces la Socola.

Colonelul Costin negreşit a comunicat cele ce văzuse generalului Paar; căci într-o seară, după Pavecerniţă, generalul cu o numeroasă suită de ofiţeri ai săi, toţi călări, intrară în mănăstire şi se duseră drept la biserică, unde s-au grăbit, de asemenea, a se aduna persoanele bisericeşti şi profesorii, spre a vedea ceea ce se va petrece acolo.

Generalul vorbea franţuzeşte; el a întrebat de icoana cu minunea, apoi ducându-se la ea, a cerut o lumânare, ca să o poată vedea mai bine. I s-a spus cum lăcrimează icoana, i s-au arătat urmele lacrimilor.

Generalul, după ce a observat cu de-amănuntul faţa icoanei, a intrat în altar şi a observat cu aceeaşi minuţiozitate şi dosul ei; apoi a venit iarăşi în biserică şi sta înaintea icoanei uitându-se la faţa ei; când, deodată, acele două puncte sclipitoare iarăşi se iviră în luminile ochilor icoanei, treptat se măriră, până ce se lăsară în jos în formă de două şiroaie.

Generalul observă nemişcat acest fenomen, stătu destul de îndelung dinaintea icoanei, cu suita sa, apoi retrăgându-se în mijlocul bisericii, îşi făcu semnul Sfintei Cruci către icoană şi zise în auzul tuturor: „C'est un miracle! (Este o minune!)”. Ieşiră din biserică cu toţii şi se duseră la ale lor.

(Foto) Icoana Maicii Domnului din Catedrala Mitropolitană – de peste 125 de ani protectoare a credincioșilor

(Episcopul Melchisedec Ştefănescu, Tratat despre cinstirea și închinarea icoanelor în Biserica Orthodoxă și despre icoanele făcătoare de minuni din România orthodoxă, București, 1890, pp. 28-41)