Mărturia Psalmistului şi a lui Isaia despre Iisus - Râul

Comentarii patristice

Mărturia Psalmistului şi a lui Isaia despre Iisus - Râul

    • Mărturia Psalmistului şi a lui Isaia despre Iisus - Râul
      Mărturia Psalmistului şi a lui Isaia despre Iisus - Râul

      Mărturia Psalmistului şi a lui Isaia despre Iisus - Râul

Noi spunem că Domnul nostru Iisus Hristos a fost comparat cu un pârâu în care noi toţi vom găsi bucuria şi veselia în speranţă.

(Ioan 7, 38) Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.

Sărbătoarea Corturilor semnifica întreita perioadă a Învierii. Pentru respectarea ei, Dumnezeu a specificat luarea ramurilor de copaci şi a menţionat fructul unui copac bun şi alte lucruri alături de acestea (Levitic 23, 40) pentru a ne indica redescoperirea Raiului care va fi dăruită nouă prin Hristos. Dar de vreme ce Leviticul specifică la sfârşitul listei de cereri că omul va trebui să ia totul din pârâu şi să se bucure din nou, noi spunem că Domnul nostru Iisus Hristos a fost comparat cu un pârâu în care noi toţi vom găsi bucuria şi veselia în speranţă. Şi în el, acest pârâu ne va veseli într-un fel dumnezeiesc şi spiritual. Şi că este numit Pârâu, cel mai înţelept psalmist mărturiseşte (Psalm 35, 8-9). Şi Domnul Însuşi spune ceva similar în Profetul Isaia (Isaia 66, 12).

(Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia după Ioan, 5.1, traducere pentru Doxologia.ro de Iosif Agaton)

Citește despre: