Nu faceți din nuntă prilej de târguială, ci bucurați-vă de legătura de iubire!

Căsătorie

Nu faceți din nuntă prilej de târguială, ci bucurați-vă de legătura de iubire!

    • Nu faceți din nuntă prilej de târguială, ci bucurați-vă de legătura de iubire!
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Ce zici, omule?! Poftești câştig de pe urma femeii și nu te rușinezi, nici nu roșești, nici nu intri în pământ pentru că te frămânți pentru asemenea chipuri de câștig? Cel care își ia o femeie de aceeași stare cu el sau mai săracă, ia un ajutor și un împreună-luptător și își aduce toate bunătățile în casă.

Pe mulţi i-am auzit grăind: „cutare s-a făcut mai înstărit după nuntă, sărac fiind (mai înainte), şi fiindcă şi-a luat femeie bogată s-a înavuţit şi se desfătează acum”. Ce zici, omule?! Pofteşti câştig de pe urma femeii şi nu te ruşinezi, nici nu roşeşti, nici nu intri în pământ pentru că te frămânţi pentru asemenea chipuri de câştig? Unde sunt aceste cuvinte (vrednice) de un bărbat: „Un singur lucru este al femeii: să păstreze cele adunate, să păzească ceea ce intră în casă, să se îngrijească de gospodărie”? Căci şi pentru aceasta ne-a dat-o Dumnezeu, ca întru acestea să ne ajute, şi în toate celelalte.

Cel care îşi ia o femeie de aceeaşi stare cu el sau mai săracă, ia un ajutor şi un împreună-luptător şi îşi aduce toate bunătăţile în casă. Căci cea strâmtorată de sărăcie stăruie cu multă îngrijire asupra bărbatului şi pe toate i le face pe plac şi i se supune şi pierde orice pricină de ceartă şi de împotrivire şi de nebunie şi de întărâtare. Şi devine legătura lor a păcii şi a înţelegerii şi a dragostei şi a bunei conglăsuiri.

(Sfântul Ioan Gură de AurCateheze maritale. Omilii la căsătorie, traducere din limba greacă veche de Preot Marcel Hancheş, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2004, pp. 21-22)