Nu orice post este plăcut lui Dumnezeu

Cuvinte duhovnicești

Nu orice post este plăcut lui Dumnezeu

Cel mai mare și mai plăcut post este acela care se face după învățătura Sfintei Scripturi, adică să fie însoțit de smerenie, de milostenie, de curățenie, de pocăință, și unit cu postul cel duhovnicesc, înfrânarea simțurilor și a gândurilor.

Care este cel mai mare și mai plăcut post înaintea lui Dumnezeu?

Nu orice post este plăcut lui Dumnezeu. Numai acela este post plăcut și bineprimit care se face întru numele Domnului și după legea lui Dumnezeu, așa cum a primit-o Adam, cum au învațăt-o prorocii și cum au practicat-o toți sfinții (Facerea 2, 16-17; 3, 2-6; Leviticul 19, 29-31; Isaia 48, 1-6; Ioil 2, 12-15; Matei 4, 2 etc).

Așadar, cel mai mare și mai plăcut post este acela care se face după învățătura Sfintei Scripturi, adică să fie însoțit de smerenie, de milostenie, de curățenie, de pocăință, și unit cu postul cel duhovnicesc, înfrânarea simțurilor și a gândurilor. Așa ne învață și Sfinții Părinți: „Postul cel adevărat, zice Sfântul Teodor Studitul, și bineprimit lui Dumnezeu este înfrânarea de răutăți...”.

(Îndrumări duhovnicești pentru vremelnicie și veșnicieO sinteză a gândirii Părintelui Cleopa în 1670 de capete, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, p. 211)