Postiți cu toate mădularele trupului vostru!

Cuvinte duhovnicești

Postiți cu toate mădularele trupului vostru!

    • Postiți cu toate mădularele trupului vostru!
      Foto: Constantin Comici

      Foto: Constantin Comici

Nu numai gura voastră să postească, ci și ochiul, și urechea, și mâinile, și toate mădularele trupului vostru.

Nu numai gura voastră să postească, ci și ochiul, și urechea, și mâinile, și toate mădularele trupului vostru. Mâinile voastre să postească, rămânând curate de hrănire și de lăcomie. Ochii, neprivind cu ispitire frumusețile străine. Hrana ochilor este ceea ce ei văd. Dacă-i o priveliște neîngăduită și potrivnică Legii, postul suferă din pricina aceasta și mântuirea sufletului este vătămată întru totul; dacă-i o priveliște îngăduită de Lege și fară greșeală, postul se împodobește cu ea.

Ar fi peste fire de ciudat ca, în vremea postului să te ții chiar și de la hrana îngăduită, și să te duci să guști priveliștile oprite. A posti pentru ureche înseamnă a o astupa pentru vorbirile de rău și pentru zavistii. „Nu aplecați urechea voastră la vorbirile deșarte” – este scris.

Dacă postul ne este abținerea de la mâncare, odată ce au trecut cele patruzeci de zile, a trecut și postul. Dar de ne vom abține de la păcat, postul acesta nu va înceta după ce celălalt a trecut. Ne va fi de folos necontenit – și înainte de Împărăția Cerurilor, ne va aduce aici, pe pământ, bună răsplătire.

(Sfântul Ioan Gură de AurCuvinte alese, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2002, p. 60)

Citește despre: