Proscomidiarul – locul Nașterii, dar și al Jertfei Mântuitorului Iisus Hristos

Taine, ierurgii, slujbele Bisericii

Proscomidiarul – locul Nașterii, dar și al Jertfei Mântuitorului Iisus Hristos

    • preot săvârșind proscomidia
      Proscomidiarul – locul Nașterii, dar și al Jertfei Mântuitorului Iisus Hristos / Foto: pr. Silviu Cluci

      Proscomidiarul – locul Nașterii, dar și al Jertfei Mântuitorului Iisus Hristos / Foto: pr. Silviu Cluci

Indiferent de formă, acest loc din sfântul Altar are o dublă semnificaţie: peştera din Betleem, în care s-a născut Pruncul Iisus, dar şi mormântul rece din grădina Ghetsimani, acolo unde a fost pus după răstignirea Sa. Din acest considerent simbolic a apărut practica rostirii troparului „Naşterea Ta Hristoase, Dumnezeul nostru”, în momentul închinării preotului în faţa proscomidiarului.

Partea tainică a dumnezeieştii Liturghii, prin care sunt pregătite darurile de pâine şi vin aduse de către credincioşi, se desfăşoară într-un colţişor din sfântul Altar, ferit de privirile oamenilor. În partea de nord a fiecărei biserici, în Altar, se află proscomidiarul – locul în care se pregătesc darurile euharistice. În funcţie de arhitectura bisericii, el poate avea forma unei camere separate, a unei mici peşteri ori, în cazul bisericilor nou construite, o firidă sau o simplă masă.

Indiferent de formă, acest loc din sfântul Altar are o dublă semnificaţie: peştera din Betleem, în care s-a născut Pruncul Iisus, dar şi mormântul rece din grădina Ghetsimani, acolo unde a fost pus după răstignirea Sa. Din acest considerent simbolic a apărut practica rostirii troparului „Naşterea Ta Hristoase, Dumnezeul nostru”, în momentul închinării preotului în faţa proscomidiarului.

Dincolo de importanţa simbolică, la proscomidiar sunt păstrate vasele liturgice, pomelnicul ctitorilor bisericii şi alte obiecte care sunt folosite în cultul liturgic al Bisericii Ortodoxe. Prin comparaţie cu sfânta Masă, acolo unde se desfăşoară Liturghia Euharistică, proscomidiarul mai este numit şi „Altarul proaducerii”.