Răbdarea este adăpostul sufletului nostru

Cuvinte duhovnicești

Răbdarea este adăpostul sufletului nostru

    • Răbdarea este adăpostul sufletului nostru
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

„Întru răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre!” (Luca 21, 19) – ne poruncește Mântuitorul, înfățișându-ne în răbdare calea către Dumnezeu.

O condiție însemnată pentru hrănirea vieții duhovnicești este răbdarea. Aceasta este adăpostul în care îi este dat sufletului să viețuiască. În multe locuri din Sfânta Scriptură ni se arată că Dumnezeu vrea de la noi să fim răbdători, deoarece întru răbdare omul se călește pentru viața duhovnicească și prin răbdare el izbutește să crească cu duhul în mijlocul celor mai neprielnice împrejurări ale acestei lumi, care „întru cel viclean zace” (I Ioan 5, 19).

„Întru răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre!” (Luca 21, 19) – ne poruncește Mântuitorul, înfățișându-ne în răbdare calea către Dumnezeu. Iar Sfântul Apostol Pavel ne învață: „cu răbdare să alergăm la lupta carea este pusă înaintea noastră,” (Evrei 12, 1) pe calea către veșnicie.

(Arhimandritul Serafim Alexiev, Viaţa duhovnicească a creştinului ortodox, traducere din limba bulgară de Valentin-Petre Lică, Editura Predania, Bucureşti, 2010, p. 27)