Să ne păstrăm fecioria sufletului

Cuvinte duhovnicești

Să ne păstrăm fecioria sufletului

    • fetiță suflând floarea de păpădie
      Să ne păstrăm fecioria sufletului

      Să ne păstrăm fecioria sufletului

Sufletul nostru este ca o fecioară, pe care trebuie să nu o întinăm. Vă aduc deci, acest îndemn: să nu întinăm sufletul nostru!

Maica Domnului se roagă pentru noi. Când nu mai avem nicio scăpare, avem scăpare la Maica Domnului! Ea și Sfântul Ioan Botezătorul sunt de-a dreapta și de-a stânga Mântuitorului Hristos, Dreptul Judecător. Ea intervine pentru noi. Iar noi ne simțim apropiați de ea, pentru că este din neamul nostru omenesc.

A fost curățită de păcat și în ea S-a întrupat neamul dumnezeiesc, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel Născut din veci. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a fost Fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere. Și noi avem o fecioară înăuntrul nostru: sufletul. Sufletul nostru este ca o fecioară, pe care trebuie să nu o întinăm. Vă aduc, deci, acest îndemn: să nu întinăm sufletul nostru!

(Părintele Nicolae TănaseSă nu-L răstignim iarăși pe Hristos, Editura Agaton, Făgăraș, 2011, p. 67)