Sfânta Împărtăşanie aduce sănătate trupului şi sufletului

Cuvinte duhovnicești

Sfânta Împărtăşanie aduce sănătate trupului şi sufletului

    • Sfânta Împărtăşanie aduce sănătate trupului şi sufletului
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Acel creştin care se apropie de împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu mare evlavie şi pregătire, se învredniceşte de nenumărate daruri şi foloase duhovniceşti.

Trebuie să ştii că împărtăşindu-te cu Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos, fie că ai mânca chiar acum carne şi sânge din Trupul Lui de pe Cruce, fie că mănânci pâinea şi vinul slujit de preoţi, acelaşi lucru este. Sfântul Apostol Pavel, spune: „Paharul binecuvântării, pe care îl binecuvântăm, nu este oare împărtăşirea cu Sângele lui Hristos?! Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtăşirea cu Trupul lui Hristos?" (I Corinteni 10, 16).

Acel creştin care se apropie de împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu mare evlavie şi pregătire, se învredniceşte de nenumărate daruri şi foloase duhovniceşti.

Celui ce se împărtăşeşte cu credinţă, cu evlavie şi cu umilinţă îi aduce curăţire de păcate, sfinţire, luminare şi viaţă veşnică şi sănătate trupului şi sufletului.

(Arhimandrit Cleopa Ilie, Îndrumări duhovniceşti pentru vremelnicie şi veşnicie, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, p. 274)