Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur în iconografie

Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, este zugrăvit ca fiind „scund foarte și subțirel, mare la cap, cu nasul plecat și nările late...”.

După mărturiile contemporanilor, Sfântul Ioan Gură de Aur era mic de statură și plăpând, avea fața plăcută, dar slăbită de post și suferindă, obrajii trași, fruntea înaltă, liberă și ridată, proeminentă, capul pleșuv, urechile puțin mari, un chip plat, cu barbă, ochii adânci erau ca două torțe arzând și deosebit de ageri și de pătrunzători.

Conform Erminiei picturii bizantine a Cuviosului Dionisie din Furna, Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, este zugrăvit ca fiind „scund foarte și subțirel, mare la cap, cu nasul plecat și nările late, galben cam albineț; melcii ochilor găvănați și ochii mari beșicați, având căutătura veselă; mare la frunte și golaș, cu multe zbârcituri, si cu urechile mari și fălcile trase înăuntru, de mult post și grijă necurmată ce avea; cu puțină barbă, părul plăvit și cărunt, zice: «Dumnezeule, Dumnezeul nostru, Cela ce pâinea cea cerească, hrana a toata lumea, pre Domnul Dumnezeul nostru Iisus Hristos [L-ai trimis Mântuitor...]»”.

Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur este, de asemenea, zugrăvit în cadrul programului iconografic, în registrul din altar, de-a stânga (spre miază-noapte) alături de alți Sfinți Ierarhi. Chipul lui mai este pictat și în registrul icoanelor împărătești (icoana hramului) de pe catapeteasmă, atunci când biserica poartă hramul cu numele său.

Conform Cuviosului Dionisie din Furna, Sfântul Ioan Gură de Aur mai este zugrăvit și în trapeză, alături de Sfinții Atanasie și Chiril ai Alexandriei. El ține în mână înscrisul: „De păcatele ce a făcut cineva mai înainte, de se va căi, cum că cu adevărat însuși a greșit, mântui-se-va”.

Sfântul mai este zugrăvit în reprezentarea „Toată suflarea să laude pre Domnul...”, ca primul din ceata ierarhilor. El ține în mână înscrisul: „Slava Ierarhilor, frumusețea și buna podoabă”. De asemenea, mai este reprezentat și în compoziția „De tine se bucură, ceea ce ești plină de dar...”, unde este, la fel, primul din ceata ierarhilor. El ține în mână înscrisul: „Bucură-te, biruința preoților și cunună de izbăvire a ierarhilor!”.

De la același autor

Ultimele din categorie