Sfântul Mucenic Savatie

Sfântul Mucenic Savatie

Sfântul Mucenic Savatie

19 Septembrie

Sfântul Savatie a răspuns: "Mie, o, judecătorule, dregătoria, vrednicia, moştenirea, mărirea şi bogăţia îmi este Hristos, Fiul lui Dumnezeu Cel pururea viu, cu a Cărui purtare de grijă toată lumea durează şi se cârmuieşte"

Calendar ortodox
3 Octombrie