Condacul Sfinţilor Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont

Condace

Condacul Sfinţilor Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont

Glasul 8

Ca o pârgă a firii...

Ca unul ce eşti întărire nevoitorilor şi reazem al dreptei credinţe, Biserica cinsteşte şi laudă nevoinţa ta cea luminată, pururea pomenite, pătimitorule, viteazule Mărite Mucenice Trofim. Împreună cu cei ce s-au nevoit cu tine, fericite, cere milostivire pentru cei ce te laudă pe tine, ca unul ce eşti nebiruit.

Condacele lunii Octombrie

Calendar ortodox
2 Octombrie