Soții să aibă dragoste curată și jertfitoare unul pentru celălalt

Căsătorie

Soții să aibă dragoste curată și jertfitoare unul pentru celălalt

    • ținere de mână
      Soții să aibă dragoste curată și jertfitoare unul pentru celălalt / Foto: Oana Nechifor

      Soții să aibă dragoste curată și jertfitoare unul pentru celălalt / Foto: Oana Nechifor

Pentru a trăi în chip armonios soții trebuie din început să pună ca temelie a vieții lor dragostea, dragostea cea scumpă, care se află în noblețea duhovnicească, în jertfirea de sine și nu în dragostea cea mincinoasă, lumească și trupească. 

Soţii trebuie să aibă dragoste curată între ei, pentru ca existând un climat paşnic în familie, să-şi poată îndeplini datoriile lor duhovniceşti. Pentru a trăi în chip armonios soţii trebuie din început să pună ca temelie a vieţii lor dragostea, dragostea cea scumpă, care se află în nobleţea duhovnicească, în jertfirea de sine şi nu în dragostea cea mincinoasă, lumească şi trupească.

Atunci când există dragoste şi jertfire de sine, totdeauna se pune unul în situaţia celuilalt, îl înţelege şi-l doare. Şi atunci când cineva îl primeşte pe aproapele său în inima sa îndurerată, Îl primeşte pe Însuşi Hristos, Care îl umple cu şi mai multă veselie duhovnicească.

Atunci când există dragoste chiar şi departe de s-ar afla unul de celălalt, atunci când o cer împrejurările, se află aproape, pentru că dragostea lui Hristos nu poate fi limitată prin distanţe. Însă atunci când, Doamne fereşte, soţii nu au dragoste între ei, deşi s-ar afla aproape, în realitate însă se află departe unul de altul. De aceea trebuie să se străduiască să păstreze dragostea în toată viaţa lor şi să se jertfească unul pentru celălalt.

(Cuviosul Paisie AghioritulCuvinte duhovnicești IV - Viața de familie, Editura Evanghelismos, București, 2003, pp. 44- 45)