Sufletul omenesc nu-și poate găsi odihnă, fără numai în Dumnezeu

Cuvinte duhovnicești

Sufletul omenesc nu-și poate găsi odihnă, fără numai în Dumnezeu

    • Sufletul omenesc nu-și poate găsi odihnă, fără numai în Dumnezeu
      Sufletul omenesc nu-și poate găsi odihnă, fără numai în Dumnezeu

      Sufletul omenesc nu-și poate găsi odihnă, fără numai în Dumnezeu

Prea încrezător în puterile sale, prea lăudăros cu isprăvile sale, omul a uitat, a pierdut calea cea mai bună a smereniei, s-a înstrăinat de izvorul a tot binele și nu mai are odihnă.

Oare nu este un semn al vremurilor noastre această zbuciumare, frământare, istovire, căutare și neurastenizare a omului? Doctorii prescriu tuturor bolnavilor odihnă și liniște. S-au făcut „case de odihnă” și „stațiuni de odihnă” pentru oamenii neurastenizați; s-au inventat metode de odihnire, de relaxare, încât, parafrazând cuvântul Avvei Dorotei: „omul de azi, mai mult decât orice, are nevoie de odihnă”. De ce nu o găsește? „Învățați-o de la Mine, Cel smerit, ne îndeamnă Domnul, și veți avea odihnă sufletelor voastre!”

Prea încrezător în puterile sale, prea lăudăros cu isprăvile sale, omul a uitat, a pierdut calea cea mai bună a smereniei, s-a înstrăinat de izvorul a tot binele și nu mai are odihnă. Dar „sufletul omenesc nu-și poate găsi odihnă, fără numai în Dumnezeu” (Fericitul Augustin).

(Protosinghelul Petroniu TănaseUșile pocăinței, meditații duhovnicești la vremea Triodului, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1994, p. 16)