Trândăvia, o barieră împotriva creșterii omului duhovnicesc

Cuvinte duhovnicești

Trândăvia, o barieră împotriva creșterii omului duhovnicesc

    • gard
      Trândăvia, o barieră împotriva creșterii omului duhovnicesc / Foto: Ștefan Cojocariu

      Trândăvia, o barieră împotriva creșterii omului duhovnicesc / Foto: Ștefan Cojocariu

Tot omul este chemat să fie sfânt, să fie Dumnezeu prin har și dacă nu toți ajung aici, este datorită lenevirii, trândăviei, care este direct potrivnică creșterii omului duhovnicesc, refuzul propriei sale dezvoltări.

Duhul trândăviei nu este simpla trândăvie tru­pească. Omul de la început a fost rânduit să lucreze; munca îi este o necesitate firească, pentru agonisirea celor necesare existenței: hrană, locuință, îmbrăcăminte.

Sfântul Efrem se gândește la o trândăvie mult mai vătă­mătoare, aceea a nelucrării poruncilor lui Dumnezeu. „Dumnezeu este ascuns în Porunci”, zic Părinții (Sfântul Marcu Ascetul) și se descoperă pe măsura împlinirii lor.

Împlinirea poruncilor, deci, este condiția creșterii omului celui nou, a dobândirii asemănării sale cu Dumnezeu. Tot omul este chemat să fie sfânt, să fie Dumnezeu prin har și dacă nu toți ajung aici, este din cauza lenevirii, trândăviei, care este direct potrivnică creșterii omului duhovnicesc, refuzul propriei sale dezvoltări, închircirea în nedesăvârșire.

(Ieromonahul Petroniu Tănase, Chemarea Sfintei Ortodoxii, Editura Bizantină, București, 2006, p. 68)

Citește despre: