Turnul Babilonului din zilele noastre

Cuvinte duhovnicești

Turnul Babilonului din zilele noastre

    • țărm stâncos
      Turnul Babilonului din zilele noastre

      Turnul Babilonului din zilele noastre

Azi, toți oamenii cunosc că s-au depărtat de la Dumnezeu și pentru asta se așteaptă la o pedeapsă cerească. Dar în loc să alerge la chivotul scăpării (adică la corabia Bisericii), prin dreapta credință și pocăință, în loc să caute pe Dumnezeu, oamenii buimăciți cu civilizația își zidesc iarăși „turnuri”, ca și oarecând în Babilon.

În urma potopului, oamenii s-au abătut iarăși de la calea lui Dumnezeu și se așteptau iarăși la alt potop. Pentru asta au început să zidească Turnul Babel (adică cetatea Babilonului). Aveau de gând s-o înalțe mai presus de norii cerului, ca să nu-i mai înece apa. Pentru nebunia lor, Dumnezeu le-a amestecat atunci limbile și n-au putut isprăvi nimic. Lumea modernă de astăzi nu este mai brează decât cea de atunci. Azi, toți oamenii cunosc că s-au depărtat de la Dumnezeu și pentru asta se așteaptă la o pedeapsă cerească. Dar în loc să alerge la chivotul scăpării (adică la corabia Bisericii), prin dreapta credință și pocăință, în loc să caute pe Dumnezeu, oamenii buimăciți cu civilizația își zidesc iarăși „turnuri”, ca și oarecând în Babilon.

„Turnul Babilonului” din zilele noastre nu este o clădire de piatră sau de cărămidă, ci goana cea nebună după născociri. Lumea zice că născocirea mașinilor și a armelor moderne ușurează viața omului și îi garantează siguranța, adică ne pune la adăpost. Dar cât de înșelătoare este părerea aceasta! Căci noi vedem că de la o vreme încoace, de când s-a modernizat lumea și au sporit născocirile, de atunci s-a înmulțit și răutatea, iar viața omului s-a făcut mai amară și mai împresurată de primejdii.

Niciodată n-a fost lumea mai tulburată și mai deznădăjduită ca în vremurile noastre, când a sporit civilizația. După cum vedem procopseala asta de civilizație cu moda cea nouă, i-a învățat pe oameni să umble mai mult goi, adică a izgonit rușinea din lume. I-a dăscălit pe oameni să nu mai caute pe Dumnezeu, deci a reușit să strice și Sfânta Credință. I-a învățat pe stăpânitori ca să înșele mai bine și să robească noroadele mai cumplit decât faraonii Egiptului. Cu alte cuvinte, nevoia de civilizație a sugrumat dreptatea și libertatea lumii. Civilizația falsă a învățat pe oameni să inventeze, adică să născocească cele mai grozave arme pentru pierzarea lumii și prin asta a izgonit și dragostea de pe pământ.

(Sfântul Ioan Iacob de la Neamț - Hozevitul„Pentru cei cu sufletul nevoiaș ca mine...”, Editura Doxologia, Iași, 2011, pp. 392-393)