Turnul Mănăstirii Studenica

Locuri de pelerinaj

Turnul Mănăstirii Studenica

    • Turnul Mănăstirii Studenica
      Turnul Mănăstirii Studenica / Foto: Victor Larie

      Turnul Mănăstirii Studenica / Foto: Victor Larie

Deasupra intrării principale în mănăstire, în partea de vest a zidului, se înalţă vechiul turn al mănăstirii, construit în secolul al XIII-lea.

Turnul are amenajat la primul etaj un paraclis, iar la cel de-al doilea etaj se află clopotniţa.

În interiorul turnului s-au păstrat parţial o serie de fresce din secolul al XIII-lea: „Închinarea Părinţilor Bisericii” de pe peretele de răsărit şi, în registrul superior, „Schimbarea la Faţă a Mântuitorului”. Frescele turnului Mănăstirii Studenica se aseamănă cu pictura clopotniţei de la Mănăstirea Jicia.

Uriaşa compoziţie „Arborele lui lesei”, grav afectată de un incendiu, ocupă întregul perete exterior dinspre curtea mănăstirii.