Un gest de recuperare făcut de ucenici

Prezentare de carte

Un gest de recuperare făcut de ucenici

    • Un gest de recuperare făcut de ucenici
      Un gest de recuperare făcut de ucenici

      Un gest de recuperare făcut de ucenici

Emoționează mult modul în care ucenicii, din dor de omul care le-a marcat viața și mai ales viața veșnică, încearcă să recupereze din crâmpeie de gând propovăduirea Avvei. Deseori, în Picătura de carte, am lăsat să se întrevadă aportul fiilor duhovnicești la viața după plecarea la Domnul a rostitorului prin amintire zicerilor sale. Părintele Galeriu cu volumul de predici trecut pe... digital din caietele trecute pe curat e ultima invitație la lectură de acest gen. De data asta, în ajunul Adormirii Maicii Domnului, îndrăznesc să vă propun spre lectură volumul Părintelui Arhimandrit Emilian Panait, Cuminecare din Cuvânt. Apoftegme (III) (Editura Filocalia, Roman, 2021, 221 pg.).

Volumul – asemenea celorlalte 2 anterioare, apărute începând cu 2019 – este rodul râvnei obștei de albine duhovnicești ce locuiesc stupul de credință al Mănăstirii Ciolpani. Mănăstirea – facere de duh și lut a Părintelui Emilian. Acolo de unde, prin anii imediați lui 1995-1996, venea spre Sibiu Maica Iustina, o inimoasă cântătoare de muzică psaltică și o rugătoare care a inspirat pe mulți dintre colegii ei de an de aici, de la facultatea de teologie de la Sibiu. Prin ajutorul ei am adus mai aproape de sufletul studenților Privegherea de la capela Mitropolitană și cu ajutorul ei am descoperit pe viu spiritualitatea liturgică a marilor Praznice. Cine a participat la acele momente știe că nu adaug nimic de la mine. Și știe, mai ales, că în repetate rânduri, binecuvântării Arhierești de la Sibiu i se adăuga mereu, de departe și totuși atât de aproape, rugăciunea și dragostea Părintelui Emilian Panait.

Ei bine, dacă glasul Maicii se mai păstrează doar în timpanul de duh al ucenicelor sale de strană, reunite în Grupul Coral „Monahia Iustina” – de curând au realizat un minunat CD, Cânta-voi Domnului... în amintirea faptului că au trecut 30 de ani de la reînființarea Mănăstirii Ciolpani – iată că munca de editare a maicilor a scos la iveală și al treilea volum din rostirea Părintelui lor și, în parte, și al nostru. O prefață caldă – Părintele Emilian ne vorbește din nou, semnată de IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului (pp. 3-12), cărora le adaugă și două poeme lirice  – și o serie de repere biografice (pp. 13-16) ne aduc mai aproape pe cel ale cărui gânduri, vă recomand, le putem citi în tihnă.

Cartea a fost alcătuită din predicile rostite de Părintele Emilian între 1992-2010 și diortosite în pagină de către inimoasele Maici ale Ciolpanilor, îndrumate la modul cel mai curat cu putință al acestui cuvânt de către Maica Stareță Lucia Chirvase – care ne oferă un imn de smerită iubire prin publicarea textului Părinte, să primiți în Rai duioasă Binecuvântare, rostit la Parastasul de 40 de zile (Părintele se stinge la 2 iunie 2019, la 90 de ani). Textele apoftegmatice, scurte, sobre, vii, aduc mai aproape un om care a reușit prin sobrietate și lucrare duhovnicească renașterea monahismului feminin și creșterea multor suflete creștine. Rândurile acestea fie o mulțumire și din partea sibienilor, teologi și preoți, pentru darul cel mare rugăciunii sale.

Sursa: tribuna.ro