Hristos strălucește și în întunericul iadului

După cum a binevestit pacea celor de pe pământ, slobozenie celor robi și vedere celor orbi, și celor care au crezut a devenit pricina mântuirii veșnice, iar celor care n-au crezut, mustrare a necredinței, tot astfel și celor din iad.

Sufletul îndumnezeit se pogoară în iad, ca după cum celor de pe pământ a răsărit soarele dreptății, tot astfel să strălucească lumină și celor de sub pământ și care stau în întuneric și în umbra morții; ca după cum a binevestit pacea celor de pe pământ, slobozenie celor robi și vedere celor orbi, și celor care au crezut a devenit pricina mântuirii veșnice, iar celor care n-au crezut, mustrare a necredinței, tot astfel și celor din iad.

„Pentru ca Lui să se plece tot genunchiul celor cere știu, celor pământești și celor dedesupt.” Și astfel a slobozit pe cei legați din veci și iarăși a revenit dintre morți deschizându-ne calea către înviere.

(Sfântul Ioan DamaschinDogmatica, traducere de Pr. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1943, p. 127)

De la același autor

Ultimele din categorie