Monahul Ilie Iorest de la Putna, mitropolit şi sfânt

Biserica Ortodoxă Română îl prăznuieşte pe 24 aprilie pe Sfântul Ilie Iorest, monahul moldovean care a fost mitropolit al Transilvaniei între 1640-1643, împreună cu sfinţii ierarhi si mărturisitori Iosif Mărturisitorul şi Sava Brancovici.

Despre Sfântul Ilie Iorest, mitropolit al Transilvaniei între 1640-1643, avem destul de puţine infomaţii istorice. Chiar şi atunci când a fost ales în scaunul mitropolitan, puţini erau cei care ştiau ceva despre el. Superintendentul calvin Ştefan Katona Geleji, cel care avea să-i ţină sub observaţie activitatea, afirma că nu l-a întâlnit niciodată, iar unii preoţi îl considerau, după doar câteva zile, un „om trufaş“. Geleji era informat că Ilie Iorest ar fi un bun tipograf, iar principele Rakoczy ştia doar că acest moldovean avea recomandarea voievodului Vasile Lupu. Argumentele păreau însă suficiente pentru ca Ilie Iorest să fie numit mitropolit al Transilvaniei.

Ilie, aşa cum a fost numit la botez, s-a născut în jurul anului 1600, „în partea ţării ungureşti“ (Transilvania), ca fiu de ţărani. Presupunem că era originar din părţile transilvănene învecinate Moldovei, zone geografice ale căror locuitori aveau strânse legături cu românii de la est de Carpaţi. Ştefan Meteş, în a sa Istorie a românilor din Ardeal, afirma depre acesta: „Din copilărie a fost dat şi crescut pentru învăţătură de carte în ţara Moldovei în Mănăstirea Putnei“. Nu ştim cu exactitate dacă întreaga familie a tânărului Ilie a venit în Moldova sau dacă el singur a fost trimis la Mănăstirea Putna. Este posibil ca el, copil cu dragoste de Dumnezeu, să fi avut înclinaţia din tinereţe spre viaţa monahală şi, cunoscut fiind contextul religios din Transilvania la începutul secolului al XVII-lea, să fi trecut munţii, oprindu-se la Mănăstirea Putna, marea ctitorie a voievodului Ştefan cel Mare.

Potrivit voii lui Dumnezeu, tânărul transilvănean Ilie a primit a îmbrăca haina călugărească, fiind tuns în monahism cu numele Sfântului Apostol Orest. Anii de călugărie consemnează un urcuş