Râul Iordan

Râul Iordan (Iarden - „care coboară” - în ivrit) este poate cel mai cunoscut râu de pe pământ.

Apa râului Iodan pornește de la cele două izvoare de la poalele muntelui Hermon din nord şi traversează Lacul Tiberiada. Pe lângă cele două izvoare principale, Iordanul are o mulţime de izvoare secundare, care se varsă în el pe o distanţă de circa zece kilometri la sud de Dan. De la ieşirea din Lacul Tiberiadei străbate 300 de kilometri printr-o regiune pustie, după care se varsă în Marea Moartă.

Afluenţii mai importanţi ai Iordanului sunt: Iarmuc, în partea de răsărit, care marchează graniţa între Golanul sirian şi munţii Transiordaniei, Nahal Harod, spre apus, care brăzdează o parte din câmpia Esdrelonului.

Râul Iordan este strâns legat de multe evenimente din Vechiul şi Noul Testament. Pe malurile Iordanului s-au format cele douăsprezece seminţii ale lui Israel, înainte de a intra pe Pământul Făgăduinţei. De aici, prorocul Ilie s-a înălţat la cer.

Pe vremea judecătorilor, râul era considerat drept hotarul răsăritean al pământului aparţinând lui Dumnezeu, astfel încât în Sfânta Scriptură expresia: a trece Iordanul însemna a trece în pământul care îi aparţine lui Dumnezeu (Iosua 22,19).

Pentru a marca în mod concret continuitatea poporului israelit, profeţii au ales Iordanul ca loc în care au săvârşit semne. În IV Regi 5 se relatează cum un ofiţer sirian, Neeman, după se scaldă de şapte ori în Iordan, este vindecat de lepră de către profetul Elisei, prefigurându-se curăţirea de păcate a Sfântului Botez.

La râul Iordan, Sfântul Ioan Botezatorul a propovăduit botezul pocăinţei, ca pregătire a venirii lui Mesia. Apele Iordanului se sfinţesc o dată cu botezul pe care Iisus îl primeşte din mâinile lui Ioan (Marcu 1, 5-9).

Conform tradiţiei, începând cu secolul patru, se consideră ca loc al botezului lui Hristos extremitatea nordică a râului Iordan, situată în preajma Ierihonului la locul numit Betabara.

(Foto) Betabara – locul Botezului Domnului nostru Iisus Hristos

De la același autor

Ultimele din categorie