Dialoguri la Athos (14) - Ce este binele şi răul şi cum lucrează?

Răul este prin sine „nefiinţă” şi inexistent şi, prin urmare, nu trebuie să constituie un pericol şi să înfricoşeze.

Binele este Dumnezeu însuşi, toate câte vin de la El şi toate câte sunt în preajma Lui. Binele se găseşte şi în persoana omenească, înainte de cădere şi după, în replăsmuirea firii realizată prin sfinţenie. Binele mai este noţiunea de dreptate, de raţional şi relaţia dintre ele. Este deplina absenţă a iraţionalului, a vicleniei şi a pervertirii.

Dimpotrivă, răul este pervertirea şi desfiinţarea celor pe care le-am spus despre bine. Toate cele ce provin din el sunt părţi şi mădulare ale morţii, „trupul morţii” însuşi, şi îl au ca părinte şi izvoditor pe diavol şi pe multele sale unelte.

Iar dintr-o anumită perspectivă binele este existenţă şi fiinţă, de vreme ce este persoană şi îşi are originea în Dumnezeu, iar pe de altă parte răul nu există ca fiinţă şi ca lucru, ci s-a ivit ca parazit din lipsa binelui, exact aşa cum întunericul apare prin absenţa luminii. Răul este prin sine „nefiinţă” şi inexistent şi, prin urmare, nu trebuie să constituie un pericol şi să înfricoşeze. Propria noastră nepăsare şi trădare îi dă existenţă. Se aseamănă cu cel care stinge lumina şi îl acoperă întunericul.

Cuvântul lui Dumnezeu, Adevărul în sine, spune această realitate: „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea, şi cine nu adună cu Mine risipeşte” (Matei 12, 30). La acest lucru face aluzie iarăşi atunci când ne cheamă să rămânem împreună cu El, Care este binele absolut. „Rămâneţi în Mine şi Eu în voi... Cel ce rămâne în Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15, 4-5).

(Gheronda Iosif Vatopedinul, Dialoguri la Athos, traducere din limba greacă şi note de Nicuşor Deciu, Editura Doxologia, Iaşi, 2012, pp. 36-37)

Dialoguri la Athos (1) - De ce a zidit Dumnezeu lumea şi pe om?

Dialoguri la Athos (2) - Cum trăia omul în Rai?

Dialoguri la Athos (3) - Care a fost cauza căderii omului?

Dialoguri la Athos (4) - De ce s-a dat prima poruncă protopărinţilor?

Dialoguri la Athos (5) - De ce Dumnezeu, de vreme ce a cunoscut căderea lui Adam, nu a împiedicat-o?

Dialoguri la Athos (6) - Ce este păcatul strămoşesc şi care sunt urmările lui?

Dialoguri la Athos (7) - Care sunt însuşirile specifice şi puterile sufletului omenesc?

Dialoguri la Athos (8) - Ce este vederea duhovnicească a lui Dumnezeu?

Dialoguri la Athos (9) - Cine este diavolul şi cum lucrează?

Dialoguri la Athos (10) - Ce este dreptatea dumnezeiască şi cum se aplică aceasta?

Dialoguri la Athos (11) - Ce este Pronia dumnezeiască şi cum „se manifestă” în viaţa noastră?

Dialoguri la Athos (12) - Ce sunt patimile şi care este cea mai mare dintre ele?

Dialoguri la Athos (13) - Ce sunt plăcerile? Care sunt nevinovate şi care vinovate?

De la același autor

Ultimele din categorie