Viața Sfântului Proroc Osea

Sfântul Proroc Osea îi învăța pe oamenii cei rătăciți de la adevăr și îi întorcea prin sfaturile sale cele înțelepte la strămoșeasca dreaptă credință.

Sfântul proroc Osea era fiul lui Veriin de la Valemot, din seminția Isahar, bărbat temător de Dumnezeu. În acea vreme mulți din poporul lui Israel, abătându-se de la Dumnezeu și uitând facerile de bine și minunile Lui, se închinau idolilor, iar el slujea lui Dumnezeu, Celui ce a făcut cerul și pământul și Care a scos pe părinții lor din Egipt cu mână tare; îi învăța pe oamenii cei rătăciți de la adevăr și îi întorcea prin sfaturile sale cele înțelepte la strămoșeasca dreaptă credință. Umplându-se de Duh Sfânt, mult a prorocit pentru Israel și pentru venirea lui Hristos și învierea Sa, precum se vede în cartea lui.

Pentru că a scris proroceștile sale cuvinte, însumând paisprezece capete care se socotesc în Sfânta Scriptură ca fiind grăite prin Sfântul Duh. Osea a viețuit ani îndelungați, cu 822 de ani înainte de nașterea lui Hristos. Iar numele lui se tâlcuiește: mântuitor, păzitor sau umbritor. A murit întru bătrânețe adânci și cinstite și a fost îngropat cu pace în pământul său.

Citește alte articole despre: proroc, credinţa, adevăr

Ultimele din categorie