Viața Sfântului Proroc Osea

Sfântul proroc Osea era fiul lui Veriin de la Valemot, din seminția Isahar, bărbat temător de Dumnezeu. În acea vreme mulți din poporul lui Israel, abătându-se de la Dumnezeu și uitând facerile de bine și minunile Lui, se închinau idolilor, iar el slujea lui Dumnezeu, Celui ce a făcut cerul și pământul și Care a scos pe părinții lor din Egipt cu mână tare; îi învăța pe oamenii cei rătăciți de la adevăr și îi întorcea prin sfaturile sale cele înțelepte la strămoșeasca dreaptă credință. Umplându-se de Duh Sfânt, mult a prorocit pentru Israel și pentru venirea lui Hristos și învierea Sa, precum se vede în cartea lui.

Pentru că a scris proroceștile sale cuvinte, însumând paisprezece capete care se socotesc în Sfânta Scriptură ca fiind grăite prin Sfântul Duh. Osea a viețuit ani îndelungați, cu 822 de ani înainte de nașterea lui Hristos. Iar numele lui se tâlcuiește: mântuitor, păzitor sau umbritor. A murit întru bătrânețe adânci și cinstite și a fost îngropat cu pace în pământul său.

Citește alte articole despre: proroc, credinţa, adevăr

Ultimele din categorie