(Video) Să ne încredințăm lui Dumnezeu în cele mici, ca să învățăm să fim credincioși în cele mari