Sfinții Eustatie și Teopista cu cei doi fii, Agapie și Teopist – drumul spre sfințenie

Trecând prin grele încercări și pierzând atât averea, cât și familia, precum dreptul Iov, Sfântul Eustatie împreună cu soția și fiii lui s-au arătat a fi credincioși Domnului, mergând pentru numele Lui până la moarte.

General peste oști la Roma, spre sfârșitul secolului I, Sfântul Eustatie era un om bogat și, cu toate că era păgân, era foarte milostiv cu cei săraci. Și arătându-i-se Domnul în chip de cerb, pe când era la vânătoare, l-a mustrat pentru că Îl prigonește. Atunci Sfântul Eustatie s-a botezat împreună cu toată casa lui și a fost anunțat de Domnul că va trece prin grele încercări, asemenea lui Iov, dar că harul va fi cu el.

Pierzându-și averea și ajungând în exil, cu femeia robită, iar copiii luați de fiare sălbatice, Sfântul Eustatie a rămas neclintit în credința sa, așa încât a fost numit din nou căpetenie peste oști, la Roma, și i-a găsit acolo, nevătămați, pe soția și fiii săi.

Noul împărat, Hadrian, i-a cerut să aducă jertfă idolilor pentru victoria lui, și cum Sfântul Eustatie a refuzat, l-a aruncat împreună cu familia lui spre mâncare fiarelor sălbatice. Dar fiarele nu au voit să le facă rău, așa că cei patru sfinți au pierit uciși într-un cazan cu aramă, încins pe foc. Deși și-au dat sufletele în mâinile Domnului, trupurile lor s-au păstrat neatinse de foc, spre uimirea tuturor.

Ultimele din categorie