Viața Sfântului Ierarh Ignatie, Patriarhul Constantinopolului

Sfântul Ierarh Ignatie a fost fecior al împăratului Mihail Rangave și al împărătesei Procopia, frate lui Teofil și nepot împăratului Nichifor. El a fost patriarh al Constantinopolului și a îndreptat Biserica unsprezece ani și cinci luni.

Preacuviosul Părintelui nostru Ignatie, Patriarhul Constantinopolului, a fost fecior al împăratului Mihail Rangave și al împărătesei Procopia, frate lui Teofil și nepot împăratului Nichifor.

Și fiind eunuc, s-a făcut călugăr și a ajuns egumen la Mănăstirea Arhanghelului, care atunci se numea Anatelon; iar acum îi zic a lui Satir.

După aceea a fost patriarh al Constantinopolului și a îndreptat Biserica unsprezece ani și cinci luni. Apoi a fost scos de împăratul Mihail, fiul lui Teofil, care a pus patriarh în locul lui pe Fotie protospătarul și protasicritul, dupa ce fusese făcut mai întâi monah.

După aceea și pe el l-a scos împăratul Vasile Macedon și a pus iarăși pe Ignatie și l-a ținut zece ani și iarăși a fost scos; și în locul lui a făcut patriarh pe cel între sfinți Ștefan, fiul împăratului Vasile; iar Sfântul Ignatie, mergând la Mănăstirea Satirului, cu pace s-a săvârsit, viețuind de toți anii vieții sale șaptezeci și nouă.

Ultimele din categorie