Vizită la Biserica Nașterii Domnului din Betleem

Locuri de pelerinaj

Vizită la Biserica Nașterii Domnului din Betleem

    • Biserica Nașterii Domnului din Betleem
      Biserica Nașterii Domnului / Foto: Oana Nechifor

      Biserica Nașterii Domnului / Foto: Oana Nechifor

Biserica Nașterea Domnului din Betleem este unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ale creștinătății.

Curtea pavată din faţa bazilicii a fost amenajată de cruciaţi pe locul unde se afla atriumul cu colonade al bisericii. Caracteristica orientală a locului se impune categoric şi aici, Biserica Naşterii fiind înconjurată aproape în întregime de alte clădiri.

Intrarea în biserică se face prin „poarta umilinţei”- numită aşa după ce, în perioada dominaţiei otomane, a fost zidită în partea superioară pentru a se împiedica intrarea călare în biserică. Faţada bazilicii lui Iustinian avea trei porţi. Celelalte două intrări sunt acoperite de un contrafort construit prin secolul al XVI-lea şi de mănăstirea armeană.

Biserica are o lungime de 60 de metri şi o lăţime de 30. Patru rânduri de coloane din piatră împart biserica în cinci naosuri. Coloanele monolitice făceau parte probabil din bazilica împăratului Constantin cel Mare; pe partea superioară a coloanelor se păstrează chipuri de sfinţi pictaţi în stil oriental la restaurarea făcută de cruciaţi. De asemenea, în unele puncte, sub nivelul actualei pardoseli din epoca lui Iustinian, se poate vedea pardoseala bazilicii lui Constantin cu mozaicurile respective.

Zidurile naosului, cu înălţimea de 9 metri se continuă în partea superioară cu unsprezece ferestre semicirculare cu arcade, prin care pătrunde lumina în biserică. Bolta lucrată în lemn, după vechiul stil bazilical datează din secolul al XIV-lea şi a fost restaurată în 1842.

În colţul sud-vestic al bisericii se găseşte un baptisteriu tăiat într-un bloc de piatră, datând din secolul al VI-lea. În partea opusă baptisteriului, se vede o mică trecere ce face legătura cu biserica părinţilor catolici, închinată Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina.

La jumătatea naosului, urcând câteva trepte, ajungem în faţa altarului. Absida centrală este altarul propriu-zis al ortodocşilor, cea din dreapta conţine un altar mai mic, tot ortodox, închinat Sfântului Ierarh Nicolae, iar în stânga se găseşte altarul armenilor.

Catapeteasma aurită, sculptată în lemn, a fost aşezată în anul 1764 în locul catapetesmei vechi duse la Roma de cruciaţi. Toate icoanele împărătești în stil bizantin sunt îmbrăcate în argint.

De o parte şi de alta a altarului se găsesc cele două intrări către peştera Naşterii Domnului.

În biserica mare, Sfânta Liturghie se slujeşte în duminici şi sărbători între orele 8-11.

(Foto) Biserica Nașterii Domnului din Bethleem

Citește despre: