Biserica este o prelungire tainică a Întrupării Domnului

Cuvinte duhovnicești

Biserica este o prelungire tainică a Întrupării Domnului

    • Biserica este o prelungire tainică a Întrupării Domnului
      Foto: Bogdan Zamfirescu

      Foto: Bogdan Zamfirescu

Biserica a luat naștere prin Întruparea lui Hristos. Biserica este dumnezeiască și omenească, asemenea lui Iisus Hristos, Care a fost Dumnezeu și Om.

Ce înseamnă cuvintele „Trupul lui Hristos” sau „Trupul Domnului”? Trupul lui Hristos sau „Trupul Domnului”, căruia Sfinții Părinți îi spun și „Trupul tainic al Domnului”, este semnul văzut al mântuirii noastre, adică al întrupării Fiului lui Dumnezeu. Biserica a luat naștere prin Întruparea lui Hristos.

Biserica este dumnezeiască și omenească, asemenea lui Iisus Hristos, Care a fost Dumnezeu și Om. De aceea ea este o prelungire tainică a Întrupării Domnului, ea conține viața Mântuitorului. Hristos S-a răstignit pentru noi cu trupul, pentru ca prin Învierea în veac „să ridice steagul” (Isaia 5, 26) pentru sfinții și credincioșii Săi, fie la iudei, fie la păgâni, într-un singur Trup al Bisericii Sale. 

(Arhimandritul Cleopa Ilie, Călăuză în Credința Ortodoxă, Editura Episcopiei Romanului, 2000, p. 115)