Biserica este una

Cuvinte duhovnicești

Biserica este una

    • Biserica este una
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Biserica e întemeiată şi se zideşte în lume tocmai în vederea unităţii şi a unirii «ca toţi să fie una» (In 17, 21).

„Biserica este una. Această unitate e existenţa însăşi a Bisericii. Biserica este unitatea, unita­tea în Hristos, «unitatea Duhului întru legătura păcii» (Ef 4, 3). Biserica e întemeiată şi se zideşte în lume tocmai în vederea unităţii şi a unirii «ca toţi să fie una» (In 17, 21). Biserica e un trup unic, adică Trupul lui Hristos. «Noi toţi într-un Duh ne-am botezat pentru ca să fim un singur trup» (1 Cor 12,13). Şi numai în Biserică sunt posibile şi realizabile această unire şi această unitate adevărată şi reală, în taina Iubirii lui Hristos, în puterea transfiguratoare a Duhului, după chipul şi asemănarea Treimii Celei de-o-ființă."

(Arhimandritul Sofronie SaharovRugăciunea experienţa Vieţii Veşnice, Editura Deisis, Sibiu, 2007, p.232)

Citește despre: