Care este răsplata pe care o primesc drepţii în Rai?

Cuvinte duhovnicești

Care este răsplata pe care o primesc drepţii în Rai?

    • Care este răsplata pe care o primesc drepţii în Rai?
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

„Intră în Ceruri, odihneşte-te în sânul lui Avraam, priveşte corul îngerilor, slava şi strălucirea preafericiţilor, sau mai bine uneşte-te cu corul lor şi bucură-te!”

Marele dascăl a toată lumea, Sfântul Grigorie Teologul, în cuvântările sale funebre la moartea fratelui Chesarie şi a surorii Gorgonia, arată toate bunurile ce fac fericirea drepţilor în Rai în prima perioadă. Astfel, el zice fratelui Chesarie: „Intră în Ceruri, odihneşte-te în sânul lui Avraam, priveşte corul îngerilor, slava şi strălucirea preafericiţilor, sau mai bine uneşte-te cu corul lor şi bucură-te!” (Aici vedem: odihna, bucuria, Raiul, viaţa cu îngerii şi cu sfinţii).

Şi mai departe zice: „înfăţişează-te înaintea Marelui împărat şi fii plin de lumina cea de Sus!” (asta înaintea lui Dumnezeu, a privi faţa Sa şi a fi părtaş slavei Sale). Pentru sora sa Gorgonia, el zice: „Sunt încredinţat că tu eşti acum într-o stare mult mai bună decât starea cea văzută în care erai mai înainte: tu asculţi glasul celor ce se veselesc, tu vezi bucuria îngerilor, odihna cerească, vederea slavei dumnezeieşti şi, mai mult decât toate, strălucirea celei mai curate şi celei mai desăvârşite lumini, de revărsarea căreia te umple Preasfânta Treime, ce nu se mai răpeşte duhului, căci acesta, nemaifiind legat şi abătut de simţiri trupeşti, poate privi şi pricepe cu totul Treimea, care străluceşte sufletele noastre cu soarele Dumnezeirii. Tu te bucuri de toate bunurile, ale căror ramuri te atingeau încă pe pământ spre răsplătirea curatei tale năzuinţe spre ele”.

(Părintele Mitrofan, Viața repausaților noștri și viața noastră după moarte, Editura Credința strămoșească, Petru Vodă – Neamț, 2010, pp. 432-433)