Ce semnifică pilda fecioarelor?

Cuvinte duhovnicești

Ce semnifică pilda fecioarelor?

    • Ce semnifică pilda fecioarelor?
      Foto: Bogdan Zamfirescu

      Foto: Bogdan Zamfirescu

Deoarece omul are cinci puteri intelectuale prin care cuprinde cele inteligibile, dar și cinci ale trupului prin care percepe cele trupești, pilda pare să închipuie pe fiecare om.

Deoarece omul are cinci puteri intelectuale prin care cuprinde cele inteligibile, dar și cinci ale trupului prin care percepe cele trupești, pilda pare să închipuie pe fiecare om.

Așadar, cel care are candela virtuții practice și are și uleiul cunoștinței care o adapă, adică [are] faptele bune care sunt împreună cu cunoștința, acela supunând trupul împreună cu simțurile lui și unindu-le cu cele inteligibile, devine astfel precum cele cinci fecioare înțelepte.

Iar cel ce pare a se avânta în fapta bună, neavând uleiul cunoștinței, dar o practică, în chip fără de minte, pentru slavă deșartă, din lăcomia pântecelui sau iubirea de arginți, acesta, întorcându-și simțirile inteligibile către cele sensibile și vremelnice, le face pe acestea pământești și, pe bună dreptate, devine asemenea celor cinci fecioare fără de minte, cunoscând numai cele ale simțurilor.

(Sfântul Maxim MărturisitorulÎntrebări și nedumeriri, Editura Doxologia, Iași, 2012, p. 110)