Ce sunt Sfintele Vase și care este rolul lor în cadrul Sfintei Liturghii?

Taine, ierurgii, slujbele Bisericii

Ce sunt Sfintele Vase și care este rolul lor în cadrul Sfintei Liturghii?

    • sfinte vase
      Ce sunt Sfintele Vase și care este rolul lor în cadrul Sfintei Liturghii? / Foto: Bogdan Zamfirescu

      Ce sunt Sfintele Vase și care este rolul lor în cadrul Sfintei Liturghii? / Foto: Bogdan Zamfirescu

Sfintele Vase sunt obiecte de cult liturgic foarte importante şi sunt folosite în special în cadrul Sfintei Liturghii, având o simbolistică aparte. Ele sunt: Sfântul Disc, Sfântul Potir, Steluţa, Copia şi Linguriţa.

Sfântul Disc pe care se aşează Pâinea (sau Sfântul Agneţ) pentru Sfânta Împărtăşanie semnifică ieslea în care S-a născut Mântuitorul, locul în care a fost aşezat Trupul după luarea de pe cruce, dar şi Mormântul Lui. De multe ori, pe Sfântul Disc este imprimat chipul Maicii Domnului, din pântecele căreia a ieşit Iisus Hristos. Forma rotundă a Discului simbolizează cerul. El ţine pe Stăpânul şi Domnul Care a făcut cerurile.

Sfântul Potir este vasul în care se pun vinul şi apa, care se prefac în Sângele Domnului. El aminteşte şi de vasul Patimilor, în care soldaţii au pus fiere şi oţet şi L-au adăpat cu buretele pe Hristos când a spus „Mi-e sete”. După sfinţirea Darurilor, Sfântul Potir preînchipuie paharul în care Domnul a săvârşit Taina Sfintei Euharistii la Cina cea de Taină.

Steluţa, se aşază cruciş deasupra Sfântului Disc şi închipuie steaua care i-a îndrumat pe cei trei magi la Betleem, dar şi pecetea de pe Mormântul Mântuitorului.

Sfânta Copie cu care se taie prescura semnifică lancea cu care a fost împuns Domnul în coastă atunci când era răstignit pe cruce. Preotul rosteşte „Şi unul din ostaşi, a împuns cu suliţa coasta Lui şi îndată a ieşit sânge şi apă” şi pune în Potir vinul şi apa.

Linguriţa se foloseşte pentru a da credincioşilor Sfânta Împărtăşanie şi are o cruce la capăt. Ea amintește de acel cleşte cu care îngerul Domnului i-a dăruit lui Isaia cărbunele cel ceresc, care preînchipuia Trupul lui Hristos, plin de focul Duhului Sfânt.

Vasele liturgice sunt sfinţite de către preot într-o rânduială aparte şi sunt afierosite doar pentru cultul dumnezeiesc, aşa că nu pot fi folosite la altceva decât la Sfânta Liturghie.