Cea mai importantă datorie a nașilor de botez

Creşterea copiilor

Cea mai importantă datorie a nașilor de botez

    • citirea evangheliei la botez
      Cea mai importantă datorie a nașilor de botez / Foto: Oana Nechifor

      Cea mai importantă datorie a nașilor de botez / Foto: Oana Nechifor

Nașii trebuie să se roage des pentru fiii duhovniceşti, ca Dumnezeu să-i ţină pe calea evlaviei şi cucerniciei şi să nu le îngăduie să rătăcească cu totul de la calea mântuirii.

Nu trebuie să refuzați insistent să botezați un copil. Ne va judeca Dumnezeu Atotștiutorul, Care cunoaște foarte bine în ce măsură pot să-i îndrume în zilele noastre naşii pe copiii duhovniceşti.

De fapt, ei trebuie să se roage des pentru fiii duhovniceşti, ca Dumnezeu să-i ţină pe calea evlaviei şi cucerniciei şi să nu le îngăduie să rătăcească cu totul de la calea mântuirii; şi în general, rugăciunea pentru cei apropiaţi trebuie adusă cu smerenie Atotştiutorului şi Atotputernicului Dumnezeu. Unde nu se poate să ajuţi prin faptă şi sfat, avem poruncă să ne rugăm unii pentru alţii, şi ne vom vindeca.

(Sfântul Ambrozie de la OptinaSfaturi pentru familia creștină, Editura Platytera, 2006, p. 57)