Condacul Sfântului Cuvios Macarie Egipteanul

Condace

Condacul Sfântului Cuvios Macarie Egipteanul

Glasul 1

Ceata îngerească...

Viaţă fericită ducând în lume, te-ai învrednicit a te sălăşlui în pământul celor blânzi, împreună cu cetele fericiţilor, Sfinte Macarie, purtătorule de Dumnezeu; şi locuind în pustiu, ca într-o cetate, ai primit de la Dumnezeu harul minunilor. Pentru aceasta te cinstim.

Condacele lunii Mai

Calendar ortodox
31 Mai