Condacul Sfântului Cuvios Teodor Trihina

Condace

Condacul Sfântului Cuvios Teodor Trihina

Glasul 4

Arătatu-Te-ai astăzi...

Arătatu-te-ai prealuminat cu viaţa, Înţelepte Părinte Teodor, socotind zdrenţele cele de păr mai mult decât vistieriile cele împărăteşti de pe pământ. Pentru aceasta ai şi dobândit haina cea cerească; roagă-te pururea pentru noi, preacuvioase.

Condacele lunii Mai

Calendar ortodox
22 Mai