Condacul Sfântului Mucenic Ermie

Condace

Condacul Sfântului Mucenic Ermie

Glasul 6

Plinind rânduiala cea...

Chinuindu-te cu osârdie pentru Hristos, întru bătrâneţile cele vitejeşti, ţi-ai câştigat bărbăţie mucenice Ermie şi călcând cugetul cel rău al celor fără de lege, ai rămas nevătămat de adăpările cele cu otravă, strigând: Dumnezeu este cu mine şi nimeni împotriva mea.

Condacele lunii Septembrie

Calendar ortodox
26 Septembrie