Condacul Sfântului Simeon Noul Teolog

Condace

Condacul Sfântului Simeon Noul Teolog

Glas 3

Cu lumina cea cu trei sori strălucindu-te de Dumnezeu înțelepțite, te-ai făcut Teolog al Treimii celei preadumnezeiești, de sus cu înțelepciunea cuvintelor îmbogățindu-te, ai izvorât dumnezeiești curgeri ale dumnezeieștii înțelepciuni, dintru care bând noi strigăm: 
Bucură-te, de trei ori fericite Simeoane, de Dumnezeu înțelepțite.

Condacele lunii Aprilie

Calendar ortodox
23 Aprilie