Condacul Sfintei Cuvioase Melania Romana

Condace

Condacul Sfintei Cuvioase Melania Romana

Glasul 4

Cel Ce Te-ai Înălţat...

Luminându-ţi-se sufletul cu Luminările Celui Ce ne-a Strălu­cit nouă din Fecioara, ai stră­lucit în fapte bune, ceea ce eşti vrednică de laudă. Că împăr­ţind pe pământ avuţia cea stricăcioasă, ai îngrămădit comoară de avuţie cerească şi în sihăs­trie ai strălucit lămurit. Pentru aceasta cu dragoste te cinstim pe tine, Preacuvioasă Melania.

Condacele lunii Martie

Calendar ortodox
3 Martie

glas 6, voscr. 6