Care este scopul vieții noastre?

Orice alt ideal pe care oamenii îl scot oarecând la iveală ca țel nu este altceva decât un îndemn în plus, dacă nu un mijloc direct, pentru mântuirea sufletului.

Nu socoti nimic altceva drept țel al acestei vieți în afară de mântuirea sufletului. Orice alt ideal pe care oamenii îl scot oarecând la iveală ca țel nu este altceva decât un îndemn în plus, dacă nu un mijloc direct, pentru mântuirea sufletului. Familia, societatea, statul, civilizația – toate acestea nu sunt țeluri în sine. Toate sunt numai îndemnuri și, mai mult sau mai puțin, mijloace ale țelului de căpetenie, ale singurului țel: mântuirea sufletului.

Tot ce clădește și reclădește timpul nu-ți este casă veșnică, ci numai o tristă sau bucuroasă aducere-aminte.

(Sfântul Nicolae VelimiroviciGânduri despre bine și rău, Editura Predania, București, 2009, p. 140)

De la același autor

Ultimele din categorie