Celor aflaţi în ascultare, diavolul le sădeşte pofta unor virtuţi peste putere

Cercetează mintea ascultătorilor necercaţi şi vei afla acolo gânduri născocite din amăgirea de sine: vei găsi acolo dorinţa de liniştire şi postire nemăsurată, de rugăciune neîmprăştiată, de cea mai deplină lipsă de slavă deşartă etc.

Sfântul Ioan Scărarul spune în Cuvântul despre isihie: „În trapeza bunei obşti se află întotdeauna un câine oarecare, ce încearcă să răpească din ea o bucată de pâine, adică sufletul, iar apoi fuge, ţinându-l în gură, şi îl mănâncă într-un loc însingurat” (Cuvântul 27).

În cuvântul despre ascultare, acest povăţuitor al monahilor zice: „Celor aflaţi în ascultare, diavolul le sădeşte pofta unor virtuţi peste putere; iar pe cei din liniştire îi îndeamnă la nevoinţe nepotrivite lor. Cercetează mintea ascultătorilor necercaţi şi vei afla acolo gânduri născocite din amăgirea de sine: vei găsi acolo dorinţa de liniştire şi postire nemăsurată, de rugăciune neîmprăştiată, de cea mai deplină lipsă de slavă deşartă, de necontenita pomenire a morţii, de neîncetata străpungere a inimii, de desăvârşită nemâniere, de tăcere adâncă, de curăţie covârşitoare.

Aceştia amăgindu-se, au sărit în zadar (din viaţa de obşte în însingurare adâncă), fără a avea, în sine, ca începători, sus-pomenitele virtuţi, din osebita iconomie a lui Dumnezeu: vrăjmaşul i-a învăţat să tindă spre aceste virtuţi mai înainte de vreme, ca să nu le primească pe ele la vremea lor. Amăgitorul (diavolul) fericeşte înaintea celor ce se liniştesc iubirea de străini a ascultătorilor, slujirea lor, iubirea de fraţi, împreuna-vieţuire, îngrijirea celor bolnavi, ca să-i facă şi pe aceştia lipsiţi de răbdare, ca şi pe cei dintâi” (Cuvântul 4). (Sfântul Ioan Scărarul)

(Despre înșelare, Editura Egumenița, 2010, p. 20)

De la același autor

Ultimele din categorie