Creştinul ortodox se întoarce cu faţa spre sfintele icoane

În sfintele icoane se realizează, se înfăptuieşte credinţa noastră ortodoxă, iar fără sfintele icoane parcă atârnăm în văzduh, neştiind cui să ne rugăm.

Creştinul ortodox se întoarce cu faţa spre sfintele icoane ale Mântuitorului, Maicii Domnului, îngerilor şi feluriţilor sfinţi, cu scopul de a arăta vădit credinţa sa că cei închipuiţi în icoane sunt de faţă, sunt aproape de el; în sfintele icoane se realizează, se înfăptuieşte credinţa noastră ortodoxă, iar fără sfintele icoane parcă atârnăm în văzduh, neştiind cui să ne rugăm.

Rugându-se Domnului, proorocul David spune: „Căutaţi faţa Domnului asupra celor ce fac rele, ca să piardă de pe pământ pomenirea lor” (Psalm 104, 4; 26, 13; 33, 15).

(Sfântul Ioan din Kronstadt, Spicul viu – gânduri despre calea mântuitoare, traducere de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, Bucureşti, 2002, p. 180)

De la același autor

Ultimele din categorie