Cum a putut Preasfânta Fecioară să-L nască pe Fiul fără tată?

O asemenea întrebare nu se arată îndeobşte în sufletul celui care poate cât de puţin să îşi închipuie cu frică măreţia puterii lui Dumnezeu. Cel care prin Cuvântul Atotputernic a făcut lumea, această minunată lume cu stele şi întinderi necuprinse, fără ajutorul nimănui, cu adevărat putea să facă a se zămisli prunc în pântecele Fecioarei fără ajutorul nimănui.

Vă chinuie întrebarea: „Cum a putut Preasfânta Fecioară să-L nască pe Fiul fără tată?” Asta nu s-a întâmplat nicidecum prin puterea ei, ci prin puterea Celui atotputernic. Aşadar, rămâne să vă puneţi întrebarea: „Cum a putut Dumnezeu, Cel atotputernic, să pricinuiască această naştere minunată?” La această întrebare, contradictorie în sine, răspunsul vine de la sine îndată ce aţi spus „Dumnezeu, Cel atotputernic”. O asemenea întrebare nu se arată îndeobşte în sufletul celui care poate cât de puţin să îşi închipuie cu frică măreţia puterii lui Dumnezeu. Cel care prin Cuvântul Atotputernic a făcut lumea, această minunată lume cu stele şi întinderi necuprinse, fără ajutorul nimănui, cu adevărat putea să facă a se zămisli prunc în pântecele Fecioarei fără ajutorul nimănui. Oare nu după gândul şi după voia lui Dumnezeu se nasc şi pruncii care se nasc după fireasca rânduială? În orice naştere este ceva mai presus de fire. Când bătrânei Sara i s-a vestit că va zămisli, a râs neîncrezătoare, fiindcă îi încetase ceea ce se întâmplă la femei. Şi Sfânta Fecioară, şi Botezătorul au fost născuţi din părinţi fără copii şi foarte bătrâni. Au nu este cu putinţă la Dumnezeu tot cuvântul? Biblia ne învaţă limpede că atât rodirea cât şi nerodirea depind nu atât de voia bărbaţilor cât de voia lui Dumnezeu. Chiar şi dobitoacele se înmulţesc potrivit voii lui Dumnezeu, precum se vede din Biblie. Şi boii, şi oile, şi caprele depind de Dumnezeu, precum citim în minunata istorisire despre lacov şi Lavan şi turma lor (Fac. 30, 31). În toate lucrările naturii e strâns amestecată şi o putere, şi o voie duhovnicească, supranaturală. Dacă Dumnezeu ar lăsa natura să producă ce vrea şi cât vrea ea, ar domni haosul şi iraţionalitatea. Orice naştere este plină de taină cerească. Iar ceea ce vi se pare dumneavoastră, şi anume că naşterea lui Hristos din Preacurata este o taină de o mărime unică, asta e fiindcă Hristos întreg este în Sine o taină de o mărime unică. Lucrul acesta l-a simţit şi Însăşi Maica lui Dumnezeu, drept care l-a şi întrebat pe arhanghelul Gavriil: Cum va fi aceasta, de vreme ce de bărbat nu ştiu? La care Vestitorul dumnezeiesc i-a răspuns - vă răspunde şi dumneavoastră - prin cuvintele: La Dumnezeu nici un cuvânt nu este cu neputinţă. Pacea lui Dumnezeu să fie cu dumneavoastră.

(Sfântul Nicolae VelimiroviciRăspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi vol. 2, Editura Sophia, București, 2008, pp. 116-117)

De la același autor

Ultimele din categorie