Dumnezeu îngăduie să fim ispitiți, spre primirea nestricăciunii și a bunătăților viitoare

Deşi ne-a renăscut Domnul şi prin harul Sfântului Duh ne-a pecetluit pentru ziua răscumpărării, totuşi ne-a lăsat să avem încă un trup muritor şi pătimitor.

Deşi ne-a renăscut Domnul şi prin harul Sfântului Duh ne-a pecetluit pentru ziua răscumpărării, totuşi ne-a lăsat să avem încă un trup muritor şi pătimitor; şi scoţând pe căpetenia răutăţii din cămările sufletului, totuşi îl lasă să ne ispitească pe din afară, ca omul înnoit, după Noul Testament, adică după Evanghelia lui Hristos, trăind în fapte bune şi pocăinţă şi suportând durerile şi exercitându-se prin ispitele duşmanului, să se pregătească spre primirea nestricăciunii şi a bunătăţilor viitoare din veacul cel nou.

(Sfântul Grigorie Palama, Omilia despre pregãtirea pentru primirea Înfricoşãtoarelor Taine, Sibiu, 2006, p. 143)

Ultimele din categorie