Prin întruparea Sa, Hristos a restaurat opera mâinilor Sale

La obârșie era neîntinată, neispitită, nestricăcioasă, curată, dar prin păcat, prin această nevoie pe care duhul întunericului a dat-o firii, prin această spurcată, absurdă și haină putere a ajuns să fie întinată și bolnavă, necurată și coruptă, din pricina firii duale a omului, alcătuit din trup și suflet.

Omul este o splendidă, magnifică, preaiscusită operă a unui Artist desăvârșit: Dumnezeu.

La obârșie era neîntinată, neispitită, nestricăcioasă, curată, dar prin păcat, prin această nevoie pe care duhul întunericului a dat-o firii, prin această spurcată, absurdă și haină putere a ajuns să fie întinată și bolnavă, necurată și coruptă, din pricina firii duale a omului, alcătuit din trup și suflet.

Cu toate acestea, preaînțeleptul, atotputernicul și atotbunul Artist nu i-a îngăduit vrăjmașului nostru și al Său să distrugă cu desăvârșire superba și magnifica Sa creație. El și-a alcătuit Sieși trup la fel ca al nostru, pătimitor, și și-a luat suflet în pântecele Preacuratei Fecioare Maică. Prin întruparea Sa, prin învățăturile, minunile, patimile, moartea și învierea Sa, prin minunata și preaînțeleapta Sa iconomie, El a restaurat opera mâinilor Sale, în splendoarea și slava de mai înainte și chiar mai mult decât atât, dăruindu-i din nou nestricăciune, frumusețe dumnezeiască și readucând-o la fericirea cea dintâi, a îndumnezeit firea omenească, așezând-o împreună cu El pe tronul dumnezeirii.

Slavă Ție, Artistule atotbun, preaînțelept și atotputernic!

(Sfântul Ioan de KronstadtViața mea în Hristos, Editura Sophia, 2005, p. 301)

De la același autor

Ultimele din categorie