Faceți să rodească în voi Cuvântul Evangheliei!

Trebuie să Îl ascultăm pe Domnul, Care zice: „Grija veacului acestuia și înșelăciunea avuției înăbușă cuvântul și îl face neroditor”.

Gustul dulce al Cuvântului Evangheliei, care conduce la virtute, se înalță spre punerea noastră în rânduiala pe care sfinții părinții noștri, care au urmat-o prin cercare, ne-au predat-o nouă.

La fel și noi, urmărind zidirea dragostei voastre, facem să răsune în voi harul lui Dumnezeu, în Duhul nestricăciunii, ca să primim de la El cuvântul cel fără de prihană care teologhisește. Fiindcă trebuie să Îl ascultăm pe Domnul, Care zice: „Grija veacului acestuia și înșelăciunea avuției înăbușă cuvântul și îl face neroditor”.

(Sfântul Simeon Stâlpnicul din Muntele Minunat, Cuvinte ascetice, Editura Doxologia, Iași, 2013, p. 93)

De la același autor

Ultimele din categorie