Pentru cei ce amână spovedania de pe-o zi pe alta

„Nu foloseşti nimic amânând sau ruşinându-te a-ţi descoperi gândurile tale; mai degrabă, prin lucrarea ta tu dovedeşti că vrăjmaşul ţi-a încredinţat o taină, iar tu te dai înapoi de la a te împotrivi lui, de teamă să nu cazi din iubirea lui.”

Iată ce le spun Părinţii celor ce amână spovedania de pe-o zi pe alta: „Nu foloseşti nimic amânând sau ruşinându-te a-ţi descoperi gândurile tale; mai degrabă, prin lucrarea ta tu dovedeşti că vrăjmaşul ţi-a încredinţat o taină, iar tu te dai înapoi de la a te împotrivi lui, de teamă să nu cazi din iubirea lui. Să-ţi descoperi aceasta celor duhovniceşti”. Înţeleptul Sirah ne sfătuieşte spunând: „Mai înaite de judecată ispiteşte-te pe tine, şi în ceasul judecăţii vei afla milă” (Ecclesiasticul 18, 20). Iar Domnul spune: „Luaţi aminte, privegheaţi şi vă rugaţi, că nu ştiţi când va fi acea vreme. Este ca un om care a plecat în altă ţară şi, lăsându-şi casa, a dat puterea în mâna slugilor, dând fiecăruia lucrul lui, iar portarului i-a poruncit să vegheze. Vegheaţi, dar, că nu ştiţi când va veni stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântatul cocoşilor, sau dimineaţa. Ca nu cumva, venind fără veste, să vă afle pe voi dormind. Iar ceea ce zic vouă, zic tuturor: Privegheaţi!” (Marcu 13, 33-37)

Cei ce se duc la spovedanie din obişnuinţă sau cu pretenţii, cei ce-şi mărturisesc păcatele cu făţărnicie şi, din pricina ruşinii, îşi osândesc păcatele aducând scuze, cei ce se îndreptăţesc pe ei înşişi acuzându-i pe alţii, aceştia batjocoresc nebuneşte pe Dumnezeu. Ca Unul Care le ştie pe toate, Dumnezeu nu poate fi înşelat. Cei ce-şi ascund păcatele suferă ca şi cei ce-şi ascund de doctori durerile şi pricinile lor, din cauza ruşinii.

(Sfântul Nectarie din Eghina, Despre pocăinţă şi spovedanie, Editura Egumeniţa, 2004, pp. 46-47)

De la același autor

Ultimele din categorie